Back to All Events

Hjernen 2, februar 2020


Hjernen–vores største ressource 2

Kursus

Ialt 32 timer / 4 dage
Kurset efterfølges af 5 timers praktisk træning med supervision.

Indhold

Du lærer at arbejde dybere og mere indgående med de forskellige hjernedele og deres funktioner samt med øjnene og deres funktion.

Områder, der vil blive dækket er blandt andet Hjernestammen, Pons, De Basale Ganglier, Thalamus, Hypothalamus, Hypofysen, forskellige synsfunktioner i forbindelse med øjnenes muskulatur.

Efter endt kursus vil du have fået en endnu større indsigt og forståelse for hjernens funktioner, både din egen og dine klienters. Du vil opleve, at du nu også kan arbejde med delfunktioner af de enkelte hjerneområder, hvilket giver dybere afbalanceringer, som dog samtidig bevarer deres enkelhed.

Forudsætninger

Hjernen 1

Earlier Event: November 22
Pædagogisk Kinesiologi 2.3