bg_honeysuckle.jpg

 

Vi har fået glæden af, at Vibeke gerne vil dele sin viden med os. Vi håber at interessen er så stor at kurset kan gentages.

Introduktion til Bachs Blomsterremedier

 

Kursus

14 timer

Indhold

Dr. Edward Bach (1886-1936) var engelsk læge og forsker. Han havde gennem livet en række oplevelser i naturen, som var så konkrete, at han udviklede et system baseret på enkelthed og på kærlighed til blomster og træer og deres ”egenskaber”. 
Dr. Bach kom efter mange års observation af patienter og lange vandringer i naturen frem til følgende:

  • En grundlæggende healing forudsætter en harmonisering af menneskets naturlige indre tilbøjeligheder, en forsoning mellem ”det vi kan være” og ”det vi er”.

  • Nøglen til en sådan ”forsoning med det naturlige i os” må findes i naturen.

  • Der findes blomster og andre vækster med særskilte egenskaber, som kan spejle menneskets sjælelige træk og harmonisere disse.

  • Emotioner, og de negative tankemønstre og handlinger som ledsager dem, så Dr. Bach som en forhindring for at vores dybere natur kunne komme til syne. Hver af de 38 blomster han fandt, svarede til en af disse negative sindstilstande og bar i sig den kvalitet og harmoniserende kraft, som kunne forvandle vore destruktive tanker, følelser og handlinger.

 

På dette kursus får du en indføring i Dr. Bachs livshistorie og hans filosofi.

Du bliver bekendt med de 38 Bach remedier.

Du lærer gennem øvelser og praktiske eksempler, hvordan du kan bruge dem i hverdagslivet til dig selv, venner og familie.

Du får et indblik i Bach Centrets arbejde. 

 

 

Kurset er Trin 1 i Den Internationale Uddannelse til Bach-terapeut som varetages af Bach Centret i England.

Der udleveres kursusbevis fra Bach Centret.

 

Forudsætninger

Ingen

 

Næste kursus

26.-27. maj 2018 kl. 10-17 begge dage

Underviser

Vibeke Frølich er uddannet Bachterapeut og Bach-lærer registreret og certificeret i Bach Centret i England og har i 20 år arbejdet med remedierne.
 

Klinik for Helhedsterapi
Holistisk psykoterapi, Bachs Blomsterterapi, Filosofisk vejledning, Touch for Health

 

Pris

1900,-  incl. materialer

 

 

Tilmelding

Tilmelding på info@kinesiologiuddannelse.dk 

eller Kontakt os her