Stress 1

Kursus

1 dag/ 8 timer

Indhold

Stress defineres af stressforskeren Hans Seleye på følgende måde: Stress er den energi, kroppen skal mobilisere for at ophæve de negative virkninger, som omgivelserne påfører os (mad, psykiske belastninger, manglende motion).

Vi ser på, hvordan stress påvirker kroppen fysiologisk ifølge Seleyes stresscyklus, der består af 3 stadier:

Beredskabsfasen

Reaktionsfasen

Overvældethedsfasen

Det lærer du:

På kurset lærer du at anvende adskillige effektive teknikker til afhjælpning af stress med udgangspunkt i organrefleks-punkter og ved at arbejde med affirmationer. Der arbejdes i dybden med organreflekserne, og man lærer, hvordan man tester specifikke følelser til de enkelte organreflekser

Hjernen arbejder som en computer. De tankemønstre, normer og oplevelser, som én gang er kodet ind, styrer vores adfærd og vores selvopfattelse. Det kan være meget vanskeligt at ændre på hjernens programmering, På kurset lærer du at arbejde med programmerende udsagn (affirmationer), der i vid udstrækning kan benyttes til en omkodning af hjernens programmering.

Dette kursus er normalt på 20 timer, men Wayne Topping har givet en særlig tilladelse til, at jeg forsøgsvis på DIHS må vælge materiale ud fra kurset, så det bliver et kursus på en enkelt dag, der skal fungere som optakt til kursus i Kosttest den følgende dag.

Forudsætninger

KA I-4/ TFH I-4

Kurset er udelukkende for deltagerne i Kosttest kurset den følgende dag

Næste kursus

Torsdag d. 5. september kl. 10-18


Underviser

Edel Hovgaard


Pris

1.500 kr incl. materialer

 

Tilmelding

Tilmelding på info@kinesiologiuddannelse.dk 

eller Kontakt os her