BETINGELSER OG VILKÅR

 

Tilmelding & betaling

 

Tilmelding til alle vore kurser sker til:

Info@kinesiologiuddannelse.dk

Eller på telefon nr. 4050 6675 / 2242 8696
Ved tilmelding får du tilsendt en Kursusbekræftelse med sted, tid, beløb, samt dato for betaling.

Betalingsforhold:

Betalingen for et kursus skal være skolen i hænde senest 3 uger før kursets start.

Ved udenlandske undervisere skal betaling være skolen i hænde senest 4 uger før kursus start.

Indbetaling sker til konto nr. 5012 - 000 1437 656 – HUSK at anføre navn.

 

Såfremt du har tilmeldt dig et kursus med 10% rabat for tidlig betaling, så bortfalder rabatten såfremt pengene ikke er på skolens konto på dato for betalingen.

Ved afmelding:

Afmelding skal ske så hurtigt som muligt.

Ved afmelding 4 uger før kursuset startdato – fuld tilbagebetaling.

Ved afmelding 2 uger før kursets startdato – der fratrækkes 10% - resten tilbagebetales.

Ved afmelding senere end 2 uger før kursets startdato– ingen tilbagebetaling du hæfter for fuldt beløb.

Ved sygdom:

Ved akut opstået sygdom vil du blive tilbudt kurset på et senere tidspunkt.

Hvis skolen aflyser et kursus:

Får du fuld tilbagebetaling, uanset hvor tæt det er på kursets startdato.

Ved tilmelding til fuld uddannelse:

Samme vilkår som ovenfor beskrevet er gældende.

 

Alle kurser udbudt fra EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®, er udbudt i god tro og bedste hensigt og vi glæder os til at se og arbejde sammen med hver eneste af jer, som melder sig til.

Ved tilmelding til et af vores kurser skal du betale depositum eller det fulde beløb afhængig afhvor længe der er til kursusafholdelse.Det fulde beløb skal være EnterFusion i hænde senest 14 dage før kursusstart. Depositum kan ikke tilbage betales, da der er administrationsgebyr uanset om du deltager på kurset eller ej. Ved fuld betaling er din tilmelding bindende og EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®, er ikke forpligtede til at refundere noget uanset grund, ej heller i tilfælde af sygdom, fra deltagers side.Hvis du overskrider din betalingsfrist kan EnterFusion frit sælge din kursusplads til anden side, da kurserne ofte har en venteliste.

Som skole eller virksomhed betales depositum så snart vi skrifteligt gensidig acceptere et samarbejde om et kursus, derefter påbegyndes planlægningsdetaljerne. Depositum kan ikke tilbage betales, da det er administrationsgebyr uanset om skolen / virksomheden gennemfører kurset eller ej. Fuld betaling af hele beløbet skal være EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®, i hænde senest 14 dage før afholdelse af kurset. Ved fuld betaling er accepten af kurset bindende og EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®, er ikke forpligtede til at refundere noget uanset grund, ej heller i tilfælde af sygdom, fra deltagernes side.
Hvis skolen / virksomheden overskrider betalingsfristen kan EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® frit vælge om de vil gennemføre kurset eller ej.

Kan EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® af en aller anden grund ikke gennemføre et kursus, vil pengene blive refunderet. Ene og alene EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® kan bestemme hvorvidt de kan gennemføre et kursus eller ej.

EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® kan i nødstilfælde flytte adresse for kursets afholdelse, da vi ind imellem afholder kurserne på steder som vi ikke selv ejer. Skulle denne situation mod forventning opstå, vil vi tilstræbe at afholde kurset så tæt på oprindelig adresse som muligt, da vi har et samarbejde med et antal hoteller og kursussteder, næsten alle beliggende i Nordsjælland.

Ingen af kurserne byder deltagerne udfordringer af uansvarlig eller farlig karakter. Derfor er EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole® ikke ansvarlig for skader, uheld eller andet i øvrigt, under deltagelse/undervisning på vores kurser. Det er derfor vigtigt at pointere, at du som kursusdeltager på et af EnterFusions kurser, selv skal være forsikringsdækket, uagtet om du kommer som privatperson eller som medarbejder fra en virksomhed / skole.

Evalueringer kan blive brugt i reklameøjemed for EnterFusion Next generation of kinesiologists/ Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole®, på deres hjemmeside og materiale, dog kun med fornavns benævnelse, med mindre andet er aftalt og accepteret.

Bedste hilsner fra
Carina & Dorthe
EnterFusion